19.000+ passagere hjulpet

fLYAFLYSNING

Hvis dit fly er forsinket eller aflyst, så kan du regne med, at vi lander din kompensation hjem.
Vi sørger for, at du får op til 4.500 kr. i kompensation.

Opret din sag allerede i dag

Se vores anmeldelser

Derfor skal du vælge os

fLYAFLYSNING

Hvis dit fly er forsinket eller aflyst, så kan du regne med, at vi lander din kompensation hjem.
Vi sørger for, at du får op til 4.500 kr. i kompensation.

Opret din sag allerede i dag

Se vores anmeldelser

Derfor skal du vælge os

Flyaflysning

Er dit fly aflyst? Så kan du være berettiget til op mod 4.500 kr. i kompensation, medmindre aflysningen skyldes “usædvanlige omstændigheder”, hvilken kan være ekstremt vejr eller uroligheder i det områder, du vil rejse til.

Du er ikke berettiget til kompensation, hvis flyselskabet allerede har orienteret dig om aflysningen mindst to uger før det planlagte afgangstidspunkt, eller hvis du har fået omlagt din rejse inden for en rimelig tid.

Hvornår har jeg ret til kompensation?

Du er berettiget til kompensation, hvis du ankommer til en destination senere end to timer efter det annoncerede ankomsttidspunkt.

Du skal dog bemærke, at flere flyselskaber ofte betragter “touch down”, eller når flyet står helt stille, som det faktiske ankomsttidspunkt. Dette er dog ikke korrekt ift. din ret til kompensation, da det faktiske ankomsttidspunkt er først, når flyet er landet, dørene er åbnet og passagererne har fået tilladelse til at forlade det.

Dine rettigheder gælder i tre år

Du har som flypassager en 3-årig forældelsesfrist, hvilket vil sige, hvis du i løbet af de seneste 3 år har oplevet, at dit fly blev aflyst, så kan du have ret til økonomiske kompensation for dit tidstab.

Dog skal du bemærke, hvis du er bosiddende i et andet land, kan forældelsesfristen være kortere eller længere.

Aflysning pga. ’usædvanlige omstændigheder’

Er din flyaflysning skyldt usædvanlig omstændigheder, dvs. en situation, der er uden for flyselskabets kontrol, så er du ikke berettiget til kompensation.

For at definere en usædvanlig omstændighed, så er det fx:

  • Strejker (nogle typer)
  • Usædvanlige vejrforhold (vejrforhold som nedsætter sigtbarheden og udgør en sikkerhedsrisiko)
  • Terror/militærkup (omstændigheder som udgør en trussel mod den almene velfærd)
  • Udgangsforbud/flyveforbud
  • Akut sygdom eller ildebefindende hos passagerer

 

Er du i tvivl om, hvorvidt en usædvanlig omstændighed var årsag til din flyaflysning? Vi hjælper dig hos Flydækning, når du opretter din sag og vi sørger for, at finde ud af, hvad aflysningen skyldes. Også selvom flyselskabet måske ikke har været helt ærlige i deres første udmelding.

Hvor meget kan jeg forvente i kompensation?

Hvis dit fly er aflyst, så har du mulighed for at vælge mellem at få refunderet billettens pris eller få en ny billet til din oprindelige destination ved første givne lejlighed. Ønsker du at omlægge din rejse til et senere tidspunkt, så har du også mulighed for det, hvis der er ledige pladser på den senere afgang.

Hvis vi kigger på EU 261/2004, så har du som passagerer ret til:

  • Forplejning
  • Indkvartering på hotel
  • Transport mellem hotel og lufthavn
  • To telefonopringninger

Hvis du ikke bliver tilbudt forplejning, indkvartering m.m. ved en flyaflysning, hvor du er berettiget til det, og du derfor har haft ekstra omkostninger på grund af flyaflysningen, så kan du søge om at få mad- og hoteludgifterne refunderet.
Det er vigtigt at gemme dine kvitteringer, hvis du har haft ekstraudgifter. Dette giver bevisbyrden på din side.

Flyselskaberne er også forplgitet til at dække flypassagerernes madudgifter, hoteludgifter m.m., selvom årsagen til flyaflysningen er under usædvanlig omstændigheder og ikke giver ret til kompensation efter EU 261/2004.

Vælg Flydækning til at køre din sag